Vevő tájékoztató

Társaságunk minden egyes vásárlásról számítógéppel előállított számlát készít, ezért kérjük, hogy a vásárlás alkalmával adják meg nevüket és címüket! Értesítjük Önöket, hogy a nyugtakibocsátási kötelezettségünk alól mentesülünk a 2007. évi CXXVII törvény (ÁFA törvény) 166. § (2) bekezdése értelmében: "Nyugta helyett az adóalany számla kibocsátásáról is gondoskodhat. Ebben az esetben mentesül a külön jogszabályban előírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól (178. § (1) bekezdése)"

NAV Központi Hivatala Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály tájékoztatása, mely szerint:

"Amennyiben az adóalany - saját döntése alapján - nyugtaadási kötelezettsége helyett a számlaadási kötelezettséget teljesíti mentesül a 24/1995 (XI.22) PM rendelet 3. §-ában meghatározott pénztárgéphasználati kötelezettség alól."

A NAV álláspontja a következő:

"Abban az esetben, ha az értékesítés körülményeiből igazoltan az állapítható meg, hogy az adóalany teljes körűen biztosítani tudja a számla kiállítását minden értékesítése esetén (.pl. készletnyilvántartással egybekötött számítógépes rendszerben rögzítés, garancia érvényesítése miatt) akkor tekintettel a nyugta adására egyetlen esetben sem kerül sor, a pénztárgép tartásától el lehet tekinteni, azaz nem köteles online kapcsolatra képes pénztárgéppel nyugtaadásra, ha a kiskereskedelmi tevékenységével összefüggésben pénztárgéppel történő nyugtaadásra kötelezett és nyugta helyett számlát állít ki." Amennyiben a vásárlás folyamán nem adják meg nevüket és címüket sajnos nem áll módunkban kiszolgálni Önöket!

Megértésüket köszönjük!